En indsats, som betaler sig for fiskene

lachs-auf-eis-01Friske og naturlige fedtstoffer, således som de forekommer i Organix®, er godt for en stimulering af appetitten. Derfor har vores fiskefoder heller ikke brug for kunstige „lokkemidler“, for at få dine fisk til at æde og tage næring til sig. Hvor ved vi så det fra? Du skal simpelthen bare betragte dine fisk, når de er i gang med at æde Organix®. De tager næringen til sig med synlig større begejstring, end når det gælder andre former for fiskefoder.

Desuden sammenligner vi også fodringsmidler på fiskemelsbasis (biprodukter ved fremstilling af fiskefoder, korn, kunstigt tilsatte olier og fedtstoffer) med ernæring , som primært bliver fremstillet af fisk og skaldyr. Under fremstillingen af fiskemel bliver proteinet allerførst kogt og tørret, hvorved man fjerner de naturlige fedtstoffer og videreforarbejder disse. I tilslutning hertil bliver fedtstofferne og det forarbejdede protein tilført konserveringsmiddel, for at kunne forberede produkterne på en lang oplagringstid. På dette tidspunkt er der allerede sket to ting: Fedtstofferne har mistet en stor del af deres smagsstoffer, og gennem forarbejdningen har proteinet mistet sin næringsværdi. Og dette er altså kun det første skridt!

En yderligere væsentlig faktor for kvaliteten af fiskeernæring er den måde, som fisken håndteres omhandles på, under fremstillingsprocessen af fiskemel. Har fisken været nedkølet om bord på skibet? Hvor lang tid har transportvejen til forarbejdningsstedet varet? Sædvanligvis bliver de fisk, som skal anvendes til fiskemelsproduktion kun nedkølet mangelfuldt. Hvert eneste minut, hvor de rå fisk ikke bliver opbevaret ved 0 °C, vil gøre fiskekødet harskt og nedbryder de proteiner, som er i det. Denne dårlige kvalitet kan man ikke rette op på senere, derimod vil processen fortsætte helt indtil slutproduktet, som er det produkt, du så fodrer dine akvariefisk med.

Til syvende og sidst er der også spørgsmålet om, i hvor lang tid fiskemelet selv er blevet opbevaret i en lagerhal eller i en silo, inden det bliver anvendt som ernæring for fisk. Seks måneder? Et år? Måske i endnu længere tid? Det kan der ikke gives noget pålideligt svar på. Årsagen hertil ligger i det faktum, at fiskemel er et generisk mellem produkt af ringe værdi.
Til slut bliver fiskemelet hentet frem fra lageret og bliver blandet med fedtstoffer for fremstilling af flager. Yderligere kan der blive tilsat flere konserveringsmidler til denne blanding. Slutproduktet kan helt sikkert holde dine fisk i live, men der er ikke tale om en uforfalsket, sund nydelse for fiskene længere.

Ville du selv spise et ernæringsmiddel, som bliver fremstillet på en sådan måde? Jamen, hvorfor skulle du så tilbyde dine fisk sådan noget?

Når man fremstiller Organix® findes der ikke nogen fiskemels-fase, for vi anvender udelukkende friske produkter fra havet – og det er de allerbedste, som man overhovedet kan få: Friske proteiner fra det kolde vand, fra vilde laks, fra torsk, fra kulmuler, fra helleflyndere/hellefisk, fra sild og fra rejer. Vi ved, at disse produkter er behandlede på en god måde, da vi kender fiskerne, som fanger dem. Her drejer det sig om erhvervsfiskere i mindre både, som straks nedkøler og opbevarer deres fangster i knust is og derefter leverer fangsterne i ganske frisk tilstand.

Derfor kan vi sige med stolthed: Lugt- og smagsforskellen på Organix® produkter i forhold til foder på fiskemels-basis, er, takket være de friske ingredienser og den omhyggelige forarbejdningsproces, enorm. Du skal bare kigge på dine fisk, når de æder. Så vil du virkelig blive overbevist.