Skånende fremstillingsproces

Fremstillingsprocessen hos Organix® begynder med indkøb af og indhøstning af friske, naturlige råmaterialer. OmegaSea Ltd. . har rådighed over sin egen servicebåd, som sejler ud til fiskepladserne, for der at indkøbe fisk og skaldyr, direkte på stedet, fra fiskerne. 

Fiskene og skaldyrene, akkurat ligesom det er tilfældet for de fisk, som er bestemt som menneskeføde bliver, straks kølet ned/iset ned og bliver opbevaret på dækket i isolerede beholdere/containere.

De værdifulde råmaterialer om bord bliver så, så hurtigt det er muligt – for det meste allerede på samme dag –
bragt til lokaliteterne hos OmegaSea Ltd. og i tilslutning hertil nedfrosset i en blast fryser ved -40 °C. De opbevares så i et stort kølehus ved en vedvarende temperatur på - 26 °C, indtil der er brug for dem.

OmegaSea Ltd.´s fremstillingsmåde, som er patenteret i USA, adskiller sig væsentligt fra fremstillingsprocesser hos andre producenter af fødevarer for fisk, og tilbyder en enestående blanding af de righoldige råmaterialer, som er tilført ekstra vitamin-blanding. Alle levende væsener har hårdt brug for vitaminer, således også dine fisk. For fisks vedkommende kan de fleste vitaminer kun optages gennem ernæringen, da de ikke selv kan producere dem, (med undtagelse af vitamin A på forstadiet provitamin A). Vitaminerne er f.eks. nødvendige for væksten, for kropsopbygningen, for dannelsen af nye blodlegemer og også for immunforsvars systemet.