Overbevisende fordele

Organix® indeholder meget lidt fosfat

I vores Organix® Flakes (flagefoder) er der mindre end 0,8% fosfat. Fisk har, for at kunne opbygge deres krop, brug for en tilførsel på mellem 0,5 - 0,8% fosfat gennem foderet.

Fosfat passerer igennem de råstoffer, som er forberedte på det, og ind i foderet. Organix® anvender udelukkende friske ingredienser med naturlige mængder af fosfat, hvorfor det således kun er de naturlige mængder, som fiskene rent faktisk behøver, som når ind i fisken og derved ned i dit akvarium.

Andre fodringsprodukter for fisk indeholder, på grund af fremstillingen med fiskemel og andre fiske-biprodukter/fiskeaffald, større mængder af fosfat. Fiskemel består i det væsentlige af resterne fra fiskeben, fiskefinner og fiskehoveder
og har et indhold på ca. 1 - 2 % af den tørrede vægt af fosfor (P). Når fiskene optager dette fiskefoder bliver kun en lille andel af fosfor brugt til opbygning af kroppen, den største andel bliver udskilt ganske ufordøjet. I akvariet omdanner så forskellige bakterier disse fosfor-forbindelser til fosfat, som opløses i vandet. For mange slags fiskemels vedkommende, som er fremstillet ad kunstig vej, kan der, ud af ca. 100 mg tørfoder opstå op til 6 mg fosfat, hvilket har til følge, at i akvarier, hvori der fodres godt, kan det føre til en målbar stigning på 0,5 mg fosfat/l per uge. Dette betyder altså ca. 25 mg fosfat per uge, hvis man har et akvarium på 54 liter vand.


Fosfat og alger, hvorledes hænger det sammen?
Algevækst i et akvarium er ubehageligt, men dog et problem som kan forebygges. For at der kan opstå algevækst er lys og tre andre faktorer nødvendige. Algevækst kræver kulstof (K), nitrogen (N) og fosfor (P) – i det rigtige forhold. Ved hjælp af lys i bestemte bølgelængder som energikilde udbygges algevækst ud af en

K : N : P
 i forholdet
130 : 15 : 1
(Redfield-Formel)

protoplasma enhed (algemasse) sammen. Du kan heraf se, at der kun er brug for en smule fosfor, for at stimulere algevæksten og hvis der er en tilstrækkelig stor mængde kan det bevirke en ”eksplosion af alger“, hvis der er lys, såvel som en tilstrækkelig koncentration af de to andre stoffer til stede. Nitrogen og kulstof forekommer for det meste til overflod i akvariet, fosfor kommer dog kun i vandet fra foderet. For at undgå en blomstring af algerne, skal du derfor være meget opmærksom på, kun at købe og anvende fiskefoder med et lavt indhold af fosfat.

Organix®-Fiskefoder bliver fremstillet af hele, friske fisk på en skånsom måde og har derfor kun et lavt indhold af fosfat, og giver dermed et vigtigt bidrag til at hæmme væksten af alger i akvariet.

Optimalt forhold mellem proteiner og fedt

Ernæring skal altid opvise det bedst mulige forhold mellem protein (æggehvidestoffer) og fedt, for at den kan være nyttig for organismen. Fedtet fra fiskefoder skal udelukkende tjene energi-indvindingen og indeholde en andelsmæssig værdi på 15 – 20 %. Ved anvendelse af marine koldtvandsorganismer med flerumættede fedtsyrer som leverandør af fedt, kan
proteinindholdet nedsættes med op til 25 %. Således er værdier over 45 % proteinandel i fiskefoder ikke nødvendig og vil kun belaste mikro-systemet i akvariet på en overvældende måde.

Et ugunstigt protein-fedt forhold på ca. 7, 5:1 vil tvinge stofskiftet/metabolismen til respiration af proteinet og dermed til en forhøjet udskillelse af ammoniak. Organix®-Fiskefoder udviser et protein-fedt forhold på 3, 4:1 og til 2, 8:1 og reducerer således fiskenes emission af ammoniak med mere end halvdelen. Således belaster Organix® i betydelig mindre grad dine fisk og vandet i akvariet, end andre fodringsmidler.

Mindre vandforurening med en bedre næringsværdi

Aske:
Hos Organix® anvender vi hele, friske fisk. 80% af indholdsstofferne er en kombination af friske, marine koldtvandsproteiner fra laks, sild, helleflyndere, torsk og kulmuler, som er forfinet med skånsomt indhøstet, værdifuld Kelp. Frisk fisk har en andel af aske på mindre end 2%, hvorfor andelen af aske i Organix®-fiskefoder under alle omstændigheder er meget lavt.

Ved at tilføje Kelp i vores produktion efter vores opskrift andrager andelen af aske hos Organix® kun ca. 6 til 11 %. Det er betydeligt mindre end der er hos de fleste andre fiskefodringsprodukter som er på markedet – særlig hos fiskefoder, som er fremstillet på fiskemelsbasis. Jo lavere indholdet af aske er i fiskefoder, desto bedre er vandkvaliteten i dit akvarium.


Råfibre:

Procentsatsen af træstof/rå fibre angiver, hvor høj den ufordøjelige andel, som hovedsagelig består af bindevæv, er i foderet. Andele af bindevæv stammer ligeledes fra finner, hoveder og brusk og er i særligt rigt mål til stede i fiskemel, som bliver fremstillet af sådanne rester. Andele af bindevæv og aske i fiskefoder danner i fiskenes fordøjelseskanaler en
tyktflydende grød, som vanskeliggør udnyttelsen af næringen. Fisken lider. Organix®-fiskefoder indeholder mindre end 1% rå fibre/træstof (rejeprodukter 2%) og er således hermed ganske let fordøjelig.


Indholdet af salt:
Man tror ofte at fiskefoder, som er fremstillet af havfisk, må og skal indeholde en hel del salt. En god indikator for salt er askeindholdet i foderet. Det er den mængde af stoffer, som bliver tilovers, når man forbrænder fiskefoder i en „Muffelovn”
= (ovn med en indre kappe af tyndt ildfast materiale). For Organix®-fiskefoders vedkommende, som har et tydeligt mindre askeindhold end 12 % (se garantianalyse) slår vi overbevisende næsten alle udbydere af fiskemels-retortfoder og har kun halvdelen af deres saltindhold i vores foder.

Til måling af saltindholdet, kan man tage ledeværdien i en opløsning med i betragtning. Det vil sige, at foderet i et forløb af to timer, under omrøring, vil blive opløst og i tilslutning hertil måles indholdet af opløst salt som ledeværdi. Ved vore
sammenlignende undersøgelser lå vi med Organix® på lavere end halvdelen end de gængse, kendte fiskemelsprodukter. Der bliver heller ikke tilsat salt kunstigt ved fremstillingen af Organix®-fiskefoder, det salt, der er, stammer for 100%‘s
vedkommende fra de forarbejdede ingredienser.